Hokejbalové Mistrovství Světa Juniorů a Juniorek 2023

28. 6. 2023 - 6. 7. 2023
10:00
Sport Park Liberec
Pořadatel: Českomoravský svaz hokejbalu

O akciCZ


Informace o akci 

 

Světový mládežnický hokejbal se po dlouhé covidové pauze vrací zpátky do hry. Centrem dění bude Česká republika! Mistrovství světa v hokejbale juniorů a juniorek se odehraje 28.6. – 6.7.2023 ve Svijanské Aréně a v Home Credit Aréně v Liberci. 28.6. – 2.7. budou o světový titul bojovat týmy z celého světa v kategoriích chlapců do 16, 20 a 23 let! Od 3.7. do 6.7. se do akce vrhnout národní týmy juniorek do 21 let a juniorů do 18 let. Kdo získá titul mistrů a mistryň světa? Uspějí české týmy v silné konkurenci nejen zámořských týmů z Kanady a USA? U toho nesmíte chybět ani Vy! 

 

V rámci Mistrovství světa se představí až 800 nejlepších hokejbalistů a hokejbalistek z celého světa! Celkem se očekává účast až 27 týmů z více než 8 zemí světa. 

 

 

A na co se můžete přibližně těšit: 

 

Středa 28. 6. 2023 

Slavnostní zahájení akce

Úvodní zápasy českých týmů kategorií U16, U20 a U23

 

Čtvrtek 29. 6. – pátek 30. 6. 2023 

Zápasy základních skupin kategorií U16, U20 a U23.

 

Sobota 1. 7. 2023 

Semifinálové zápasy kategorií U16, U20 a U23

 

Neděle 2. 7. 2023 

Finálové zápasy kategorií U16, U20 a U23

Slavnostní ukončení akce

 

Pondělí 3. 7. 2023 

Slavnostní zahájení akce

Úvodní zápasy českých týmů

 

Úterý 4. 7. – středa 5. 7. 2023 

Zápasy základních skupin kategorií U18 – chlapci a U21 – dívky

 

Čtvrtek 6. 7. 2023 

Finálové zápasy kategorií U18 – chlapci a U21 – dívky

Slavnostní ukončení akce 

Informace ke vstupenkám:

  • Vstupenka je celodenní pro vstup do obou hal  
  • Vstup Zdarma - je pro osoby ve věku 5 let a mladší 
  • Vstup zdarma - ZTP/P vozíčkář včetně jedné osoby doprovodu ZTP 

 

Informace k V. I. P. vstupenkám:


VIP TRIBUNA PUBLIC – jednorázový vstup pro 1 osobu na VIP tribunu Home Credit Areny. Nápoje a cateringové služby formou „á la carte“ lze zakoupit na místě.

VIP TABLE PUBLIC – jednorázový vstup pro 4 osoby k VIP stolu Home Credit Areny. Nápoje a cateringové služby formou „á la carte“ lze zakoupit na místě.

 

SKYBOX PUBLIC – chcete zažít nevšední V. I. P. zážitek v soukromí vlastního skyboxu s občerstvením? Pro bližší informace o pronájmu a službách skybox public kontaktujte Terezu Matulovou na telefonním čísle 608 114 403 nebo na emailu matulova@homecreditarena.cz

 

Majitelé privátních skyboxů – jednorázový vstup pro 1 osobu na VIP tribunu Home Credit Areny. Nápoje a cateringové služby formou „á la carte“ lze zakoupit na místě. Možnost objednání cateringových služeb předem a to nejpozději 48 hodin před akcí.

 Vstupenky pro ZTP/P – vstup zdarma i s doprovodem


V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Terezu Matulovou na telefonním čísle 608 114 403 nebo na emailu matulova@homecreditarena.cz

 

Aktuální informace k akci naleznete na www.hokejbal.cz nebo www.liberec2023.cz  


 


ENG

Event information 

 

International junior ball hockey is back in the game after a long covid break. All focus will be on the Czech Republic, and specifically Liberec! The ISBHF World Junior Championships will take place on June 28–July 6, 2023 in Svijanská Arena and Home Credit Arena in Liberec. On June 28-July 2, teams from around the world will compete for the World Champions titles in the U16, U20 and U23 Men‘s categories. On July 3-July 6, the U21 Women’s and U18 Men’s teams will be in action. Who will win the World Champions titles? Will home Czech teams succeed in the strong competition of not only overseas teams Canada and USA? You can't miss it! 

 

Up to 800 top male and female junior ball hockey players from around the world will compete in the 2023 World Junior Ball Hockey Championships in Liberec! More than 27 teams from over 8 nations are expected to compete. 

 

What you can look forward to: 

 

Wednesday, June 28 
Opening ceremony 
Opening games of U16, U20 and U23 Men’s categories 

 

Thursday, June 29–Friday, June 30 
Round robin games of U16, U20 and U23 Men’s categories 

 

Saturday, July 1 
Semifinal games of U16, U20 and U23 Men’s categories 

 

Sunday, July 2 
Final games of U16, U20 and U23 Men’s categories 

Closing ceremony 

 

Monday, July 3 
Opening ceremony 
Opening games of U21 Women’s and U18 Men’s categories 

 

Tuesday, July 4–Wednesday, July 5 

Round robin games of U21 Women’s and U18 Men’s categories 

 

Thursday, July 6 
Final games of U21 Women’s and U18 Men’s categories 

Closing ceremony 


Ticket information:


The ticket is valid for all day entry to both halls
Free entry - is for people aged 5 and under
Free entry - ZTP/P wheelchair user including one person accompanied by ZTP


Information about V.I.P. tickets

  

VIP TRIBUNA PUBLIC – one-time entry for 1 person to the VIP tribune of the Home Credit Arena. A la carte drinks and catering services can be purchased on site.

VIP TABLE PUBLIC – one-time entry for 4 people to the Home Credit Arena VIP table. A la carte drinks and catering services can be purchased on site.

SKYBOX PUBLIC – do you want to experience an extraordinary V.I.P. experience in the privacy of your own skybox with refreshments? For more information about the rental and skybox public services, contact Tereza Matulová on phone number 608 114 403 or email matulova@homecreditarena.cz

 

Owners of private skyboxes – one-time entry for 1 person to the Home Credit Arena VIP stand. A la carte drinks and catering services can be purchased on site. The possibility of ordering catering services in advance, no later than 48 hours before the event.Tickets for ZTP/P users - free entry even with companionIn case of questions, contact Tereza Matulová on phone number 608 114 403 or on email matulova@homecreditarena.cz 

Information about the event is available on www.hokejbal.cz or www.juniorworldcup.cz Celodenní vstupné - 30. 6.
300
Celodenní vstupné - 30. 6. - V. I. P.
1 300
Celodenní vstupné - 1. 7.
300
Celodenní vstupné - 1. 7. - V. I. P.
1 300
Celodenní vstupné - 2. 7.
300
Celodenní vstupné - 2. 7. - V. I. P.
1 300
Celodenní vstupné - 3. 7.
150
Celodenní vstupné - 4. 7.
150
Celodenní vstupné - 5. 7.
150
Celodenní vstupné - 6. 7.
300