Home Credit Arena

Z projektu Přilož ruku k dílu bylo věnováno 861 155 Kč pro potřeby handicapovaných sportovců.