Cookies
SFM Liberec s.r.o. potřebuje Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "OK".
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout, případně souhlas následně změnit v nastavení cookies.

KSW 79 Liberec

25. 2. 2023 19:00
Home Credit Arena
Pořadatel: Federacia KSW

O akciKSW míří do České republiky! 

Liberec, Česká republika: KSW, největší evropská organizace smíšených bojových umění MMA, konečně přichází do České republiky a to konkrétně do Liberce! Akce KSW jsou známé po celém světě pro svou jedinečnou kombinací vysoce kvalitního MMA, zábavy a prvotřídní produkce. KSW události nemají konkurenci a nadchly statisíce fanoušků MMA po celé Evropě. 

V Liberci se představí ti nejlepší bojovníci, jak na české, tak evropské scéně. KSW 79 představí Viktora Peštu, který je český profesionální MMA zápasník a je druhý Čech, který zavítal do prestižní organizace UFC, dálé pak šampiona těžké váhy KSW Phila De Friese a bojovníka světové třídy Arka Wrzoska. 

Čeští fanoušci se mohou těšit na oznámení další řady českých zápasníků a také na několik mezinárodních hvězd. 

 Viktor Pešta je český bojovník ve smíšených bojových uměních (MMA). Stal se druhým Čechem, který se dostal do prestižní UFC. V těžké váze byl šampionem organizace GCF a držitelem světového titulu asociace WASO. V polotěžké váze byl šampionem organizace Oktagon MMA. Podle žebříčků byl dlouhou dobu nejlepším českým MMA bojovníkem těžké váhy. Pešta je odchovancem pražského Penta Gymu.

Nyní polská organizace oficiálně potvrdila další české jméno, které už dříve avizovali. Na domácí půdě v Liberci se představí “kometa” loňského roku a zápasník organizace (RFA) Dominik Humburger (5-0).Od roku 2018 je Phil De Fries nesporným králem těžké váhy KSW. Titul získal porážkou Michała Andryszaka a poté ho sedmkrát obhájil. Angličan má na svém kontě vítězství nad bojovníky jako jsou Michał Kita, Karol Bedorf, Tomasz Narkun a Darko Stosic. V posledním zápase, který se odehrál na galavečeru KSW 74, si Phil v prvním kole poradil s Ricardem Praselem. De Fries je na sérii deseti výher v řadě. Od roku 2017, tak zůstává neporažen a je nejdéle vládnoucím šampionem těžké váhy v historii organizace KSW.

 Arkadiusz Wrzosek má za sebou skvělý debut v KSW. V srpnu se na gala KSW 73 srazil s Tomaszem Sararou a po velkolepém brutálním souboji ho na konci třetího kola udolal. Souboj byl vybrán jako zápas večera a hráči byli odměněni prémiemi. Pro Arkadiusze byl duel v KSW nejen jeho debutem v organizaci, ale i v profesionálním MMA. Dříve Wrzosek získal značné zkušenosti v oblasti bojových sportů. Držel titul amatérského mistra světa v K1, mistra Evropy v muay thai a získal mnoho medailí z mistrovství Polska v těchto sportovních disciplínách. Je bývalým šampionem organizace Fight Exclusive Night a bývalým konkurentem prestižní značky Glory.

Už známe fightery na dva ze tří hlavních zápasů! V duelu s domácím Vicktorem Peštou se představí přemožitel Michala Martínka z minulého zápasu Daniel Omielańczuk. Tento zkušený borec má statistiku (26-13-1) a stejně, jako Pešta má zkušenosti s UFC, kde zaznamenal bilanci (4-5). Ve druhém zápase se představí slovenský gigant Tomáš Možný, který se postaví obávenému polskému zápasníkovi Arkadiuszoi Wrzoskoi, který sestřelil KO i Badra Hariho. 

 

O KSW 

KSW bylo založeno v roce 2004 a stalo se lídrem na evropském MMA trhu. Drží rekord v nejnavštěvovanější MMA události na kontinentu, když během KSW 39 na Národní stadion ve Varšavě v roce 2017 přišlo téměř 58 000 fanoušků. 

Organizace KSW, která sídlí v Polsku, pořádá akce v největších arénách ve své vlasti, ale i ve Velké Británii, Irsku a Chorvatsku. S KSW 79 pokračuje ve své evropské expanzi do České republiky. 

Organizace je domovem největších MMA hvězd z Evropy včetně Mameda Khalidova, pětinásobného nejsilnějšího muže světa Mariusze Pudzianowského, šampiona těžké váhy Phila De Friese, dvojnásobného šampiona Salahdine Parnasse a mnoha dalších sportovců reprezentujících více než dvacet evropských zemí. 

Harmonogram akce
Otevření arény 17:00
Začátek akce   19:00
Konec akce      23:00 

Informace k V. I. P. vstupenkám

VIP PUBLIC TRIBUNA – jednorázový vstup pro 1 osobu na VIP tribunu Home Credit Areny – ke vstupence je povinnost zakoupit voucher na cateringové služby. Voucher zahrnuje občerstvení formou rautu a vybrané nápoje. All inclusive servis lze čerpat pouze v prostorách V. I. P. restaurace. Mimo restaurace je možnost nápoje zakoupit. 

VIP PUBLIC TABLE – jednorázový vstup pro 4 osoby k VIP stolu Home Credit Areny ke vstupence je povinnost zakoupit voucher na cateringové služby. Voucher zahrnuje občerstvení formou rautu a vybrané nápoje. All inclusive servis lze čerpat pouze v prostorách V. I. P. restaurace. Mimo restaurace je možnost nápoje zakoupit. 

SKYBOX PUBLIC – chcete zažít nevšední V. I. P. zážitek v soukromí vlastního skyboxu s all inclusive občerstvením? Pro bližší informace o pronájmu a službách skybox public kontaktujte Terezu Matulovou na telefonním čísle 608 114 403 nebo na emailu matulova@homecreditarena.cz

  

Majitelé privátních skyboxů - jednorázový vstup pro 1 osobu na VIP tribunu Home Credit Areny – ke vstupence je povinnost zakoupit voucher na cateringové služby. Voucher zahrnuje občerstvení formou rautu a vybrané nápoje. All inclusive servis lze čerpat pouze v prostorách V. I. P. restaurace. Mimo restaurace je možnost nápoje zakoupit. 

 
Vstupenky pro ZTP/P ( 550,- + doprovod 50,-) objednávejte na rezervace@ticketportal.cz (s kopií oskenovaného ztp průkazu v příloze). Jiné slevy: NE

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Terezu Matulovou na telefonním čísle 608 114 403 nebo na emailu matulova@homecreditarena.cz

 Děkujeme za respektování výše uvedených informací.

 

KSW comes to the Czech Republic! 

Liberec, Czech Republic: KSW, Europe’s largest Mixed Martial Arts organisation, is officially coming to the Czech Republic.  Known worldwide for its unique blend of high-quality MMA, entertainment, and world-class production, KSW events are like no other and have thrilled hundreds of thousands of MMA fans right across Europe. 

This exciting fight night will have some of the best Czech & international fighters coming to compete in Liberec. KSW 79 will present Viktor Pesta, who is a Czech professional MMA fighter and is the second Czech to visit the prestigious UFC organization, KSW heavyweight champion Phil De Fries, and world class striker Arkadiusz Wrzosek all in action.  

Czech fans can look forward to the announcement of another series of Czech fighters as well as several international stars.

Viktor Pešta is a Czech mixed martial arts (MMA) fighter. He became the second Czech to join the prestigious UFC. In the heavyweight division, he was the champion of the GCF organization and the holder of the world title of the WASO association. In the light heavyweight division, he was the champion of the Oktagon MMA organization. According to the rankings, he was the best Czech heavyweight MMA fighter for a long time. Pešta is a graduate of Prague's Penta Gym.

Now the Polish organization has officially confirmed another Czech name, which we had previously announced. Liberec home town boy and last year's "comet" (RFA) wrestler Dominik Humburger (5-0).


Since 2018, Phil De Fries has been the undisputed king of KSW heavyweight. He won the title by defeating Michał Andryszak, and then defended it seven times. The Englishman has victories over such players as: Michał Kita, Karol Bedorf, Tomasz Narkun and Darko Stosic. In the last fight, which took place at the KSW 74 gala, Phil dealt with Ricardo Prasel in the first round. De Fries is on a streak of ten wins in a row. He remains undefeated since 2017 and is the longest reigning heavyweight champion in the history of the KSW organization.

 Arkadiusz Wrzosek has a great debut in KSW. In August, at the KSW 73 gala, he collided with Tomasz Sarara and after a spectacular, brutal duel, he smashed him at the end of the third round. The clash was chosen as the fight of the evening, and the players were awarded with bonuses. For Arkadiusz, the duel in KSW was not only his debut in the organization, but also in professional MMA. Previously, Wrzosek gained considerable experience in hit sports. He held the title of amateur world champion in K1, European champion in muay thai and won many medals of the Polish championships in these sports disciplines. He is a former champion of the Fight Exclusive Night organization and a former competitor of the prestigious Glory brand.

We already know the fighters for two of the three main matches! Daniel Omielańczuk, who defeated Michal Martínek from the last match, will play in the duel with Vicktor Pešta. This experienced fighter has statistics (26-13-1) and like Pešta he has experience in the UFC, where he recorded a record (4-5). The second match will feature Slovakian giant Tomáš Možný, who will take on the feared Polish wrestler Arkadiuszoi Wrzoskoi, who KO'd both Badr Hari.About KSW  

Established in 2004, KSW has become a market leader for MMA in Europe. The promotion holds the record for most attended MMA event ever on the continent with almost 58,000 fans at KSW 39 at the National Stadium in Warsaw in 2017.  

Based out of Poland, KSW has staged events in some of the biggest arenas in its home country as well as the United Kingdom, Ireland, and Croatia, and is now furthering its European expansion starting with KSW 79 in the Czech Republic on February 25.  

The promotion is home to some of the biggest MMA stars in Europe including Mamed Khalidov, the five-time world’s strongest man Mariusz Pudzianowski, heavyweight champion Phil De Fries, the double champ Salahdine Parnasse, and many more athletes representing over twenty European nations. 

Event schedule
Arena opening      17:00
Start of the event  19:00
End of event          23:00Information about V.I.P. tickets
 

  

VIP PUBLIC TRIBUNA - one-time entry for 1 person to the VIP tribune of the Home Credit Arena - a voucher for catering services must be purchased with the ticket. The voucher includes refreshments in the form of a banquet and selected drinks. All inclusive service can only be used in the V.I.P. restaurant. Drinks can be purchased outside the restaurant. 

VIP PUBLIC TABLE – one-time entry for 4 people to the VIP table of the Home Credit Arena, with the ticket you must purchase a voucher for catering services. The voucher includes refreshments in the form of a banquet and selected drinks. All inclusive service can only be used in the V.I.P. restaurant. Drinks can be purchased outside the restaurant. 

SKYBOX PUBLIC – do you want to experience an unusual V.I.P. experience in the privacy of your own skybox with all inclusive refreshments? For more information about the rental and skybox public services, contact Tereza Matulová on phone number 608 114 403 or email matulova@homecreditarena.cz 

Owners of private skyboxes - one-time entry for 1 person to the Home Credit Arena VIP tribune - a voucher for catering services must be purchased with the ticket. The voucher includes refreshments in the form of a banquet and selected drinks. All inclusive service can only be used in the V.I.P. restaurant. Drinks can be purchased outside the restaurant.   

Tickets for ZTP/P users (550,- + companion 50,-) can be ordered at rezervace@ticketportal.cz (with a copy of the scanned ztp card attached). Other discounts: NO 


In case of questions, contact Tereza Matulová on phone number 608 114 403 or on email matulova@homecreditarena.cz 


Thank you then you will for respecting these information.

Koupit vstupenku

Vstupenka je k dostani v techto sitich